Vzduchotechnický rozvodný systém Air Excellent

Centrálne systémy riadeného vetrania používajú systémy distribúcie vzduchu na prívod čerstvého a čistého vzduchu do obytných miestností a na odvod znehodnoteného, vlhkého vzduchu z miestností ako kúpeľne, toalety, kuchyne, technické zázemie. Systém hlavných a vedľajších vetiev v prevedení kov alebo pevný plast sú v obytných budovách nahradené radiálnymi potrubnými systémami s rozdeľovačmi a poloohybnými plastovými potrubiami dodávanými v roliach ako Air Excellent. Air Excellent ponúka širokú škálu modulárnych rozdeľovačov a rozmerov potrubí najvyššieho štandardu pre dosiahnutie kvalitnej, jednoduchej a rýchlej inštalácie. Je to jediný distribučný systém na rozvod vzduchu s certifikátom TÜV SÜD na trhu. Vzduchotesnosť triedy D / ATC 2 garantovaná klik spojmi minimalizuje spotrebu energie ventilátorov a minimálnu hlučnosť ventilačných jednotiek.

Názvoslovie potrubí Air Excellent, napr. AE34C, predstavuje prietok vzduchu (m3/h) pri rýchlosti vzduchu 3 m/s, čo je maximálny prietok/rýchlosť vzduchu, ktorú by sme v potrubiach odporúčali, aby sa minimalizovalo riziko šírenia sa hluku.

Výhody Air Excellent:

  • – Nízka tlaková strata v systéme a žiadny prenos hluku medzi miestnosťami vďaka radiálnemu konceptu potrubí
  • – Trieda vzduchotesnosti D / ATC 2 až +/- 2 000 Pa, ktorá minimalizuje spotrebu energie ventilátora a prenos zvuku
  • – Modulárne rozdeľovače, ktoré sa dajú použiť so všetkými typmi potrubí
  • – Ohybné potrubia a príslušenstvo, vďaka ktorému sa vzduchovody mimoriadne ľahko inštalujú bez špeciálneho náradia
  • – Testované a certifikované TÜV SÜD a ISEGA, v súlade s REACH, ZERO carbon, certifikát EPD

AERFOAM – systém izolovaných EPE potrubí

Izolované potrubia využívajú zvlášť centrálne systémy riadeného vetrania s rekuperáciou tepla a to na prívod čerstvého a čistého vzduchu z exteriéru a na odsávanie znehodnoteného a vlhkého vzduchu do exteriéru. Izolované potrubie Aerfoam sa používa všade tam, kde je potrebný presun veľkého množstva vzduchu, napríklad medzi vetracou jednotkou a koncovými prvkami alebo medzi vetracou jednotkou a rozdeľovačmi. Izolované potrubie Aerfoam sa nielen veľmi ľahko inštaluje, ale je tiež jediným typom potrubia bez uhlíkovej stopy na trhu. Vďaka vzduchotesnosti triedy D dosiahnutej špeciálne vyvinutými mechanickými spojmi minimalizuje spotrebu energie ventilátorov vetracích zariadení a výrazne znižuje produkciu hluku ventilačných jednotiek.

 • – Vyrobené z vysokokvalitného izolačného materiálu EPE
 • – Jednoduché a bezpečné rezanie na potrebnú dĺžku bez odpadu
 • – Vzduchotesné mechanické spoje, ktoré sa jednoducho realizujú bez náradia
 • – Trieda vzduchotesnosti D / ATC 2 do +/- 200 Pa minimalizuje spotrebu energie ventilátora a produkciu hluku
 • – Nulová uhlíkova stopa, certifikát EPD a zhoda s REACH

Návrh riadeného vetrania do rodinného domu

Kvalitou ventilácie obytných domov sa postupne zaoberá čoraz väčší počet stavebníkov a čoraz viac ľudí je presvedčených o efektivite riadeného vetrania. To, že z hľadiska pohodlia a spotreby energie je najlepším spôsobom použitie rekuperácie tepla z odvádzaného vzduchu (tzv. riadeného vetrania s rekuperáciou vzduchu), nie je žiadnou novinkou.

Dobre fungujúci ventilačný systém s riadeným vetraním nespočíva iba v kvalitnom ventilačnom zariadení, musí sa tiež spracovať návrh rozvodného systému. Ktoré kroky musíte podniknúť pre energeticky efektívny, tichý a dobre vetraný systém pre váš domov ?

KROK 1 – VÝPOČET RIADENÉHO SYSTÉMU

Pred inštaláciou riadeného vetrania je nevyhnutné najskôr urobiť výpočet potrebnej výmeny vzduchu v objekte, kde sú východiskovým bodom pre tento výpočet požiadavky stanovené vyhláškou. Týmto výpočtom sa určuje intenzita vetrania a navrhujú sa prietoky na základe požadovaného množstva vzduchu spravidla vo všetkých miestnostiach v rámci vetraného úseku. Naši projektanti absolvujú pravidelné školenia a ich vedomosti sú neustále aktualizované o najnovšom vývoji v oblasti regulácie a riadeného vetrania.  O tento výpočet sa radi postaráme za Vás.

KROK 2 – NÁVRH VZDUCHOVODOV

Na základe výpočtu intenzity vetrania je navrhnutý rozvodný systém. V praxi sa bohužiaľ stretávame s tým, že rozvodný systém nie je navrhnutý správne, čo napríklad spôsobuje príliš vysokú rýchlosť prúdenia vzduchu. To má negatívny vplyv na hluk a spotrebu energie zariadenia. Príliš vysoká rýchlosť vzduchu sa dá vnímať aj ako prievan. Existujú rôzne možnosti realizácie rozvodného systému: kovové (kruhové alebo hranaté spiro potrubia), pevné plastové alebo pružné plastové hadice (systém Air Excellent). Aplikácia typu potrubia závisí okrem iného od stavebnej výšky.

Aby sme mohli rozvodný systém schovať, malo  by byť štandardom myslieť na potrebnú medzeru nad sadrokartónovým podhľadom alebo v podlahách. Taktiež je praktickým spôsobom zaliatie rozvodov do železobetónovej stropnej dosky. Rozvodný systém však musí byť dostatočne odolný a certifikovaný na takúto inštaláciu. Napríklad systém Air Excellent je certifikovaný na zálievku až 200mm betónu.

 

Projekt vetrania

Príklad návrhu riadeného vetrania v rodinnom dome

NA ČO SI DAŤ POZOR PRI NÁVRHU ROZVODOV

 • -Nenavrhujte potrubia zbytočne dlhé
 • -Trasovanie potrubí by malo byť čo najširšími oblúkmi
 • -Udržujte odpor v potrubí čo najmenší
 • -Na každý ventil použite pripojovací box
 • -Určite správne priemery potrubí, najlepšie je dodržať rýchlosť prúdenia vzduchu pod 3m/s
 • -Myslite na dostatočné zníženie hluku pomocou tlmičov
 • -Neprekračujte maximálny prietok ventilu
 • -Používajte pod dverami dostatočne veľkú štrbinu

 

KROK 3 – AKO VYBRAŤ VHODNÉ VENTILY

V potrubnom systéme rozlišujeme potrubné trasy na prívod a odvod vzduchu. Medzi prívodnými a odvodnými ventilmi je zreteľný rozdiel. Prívodné ventily bez vyvýšeného okraja často nechávajú tmavšie miesta na strope okolo ventilov. Vždy navrhujeme ventily Coanda so zvýšeným okrajom. Tie umožňujú vynikajúcu distribúciu čerstvého vzduchu v celej miestnosti rovnomerne. Musíte brať do úvahy, že umiestnenie prívodných ventilov by malo byť najmenej pol metra od steny a jeden meter od seba. Minimálna vzdialenosť medzi prívodným a odvodným ventilom je 2 metre.

 

 

 

KROK 4 – NASTAVENIE VENTILAČNÉHO SYSTÉMU

Pri inštalácií je dôležité správne nastavenie ventilačného systému. Počas nastavovania sa množstvo privádzaného vzduchu nastaví na vypočítanú hodnotu, čo zaisťuje, že v každej miestnosti je dodávané a odvádzané správne množstvo vzduchu. Vďaka regulovateľnému potrubnému systému Air Excellent je nastavenie jednoduchšie a rýchlejšie a hlučnosť inštalácie je minimálna.

Ak potrebujete poradiť s návrhom ventilačného systému, neváhajte nás kontaktovať.

Nové kompaktné Flair 225

Flair 225: inteligentné riešenie ventilácie pre byty a menšie rodinné domy

 

Ponuka od spoločnosti Brink Climate Systems sa predstavením rekuperačnej jednotky Flair 225 opäť rozšírila. Táto mimoriadne kompaktná rekuperačná jednotka  malých rozmerov  má rovnako vynikajúci výkon ako zvyšok rodiny Flair.  Nové vetracie jednotky so spätným získavaním tepla sú vďaka svojej veľkosti a výkonu vhodné ako do novostavieb rodinných domov a bytov, tak aj pri rekonštrukciách či pri developerských projektoch. S rozšírením rady Flair výrobca Brink Climate Systems dokáže splniť podmienky inštalácie do akejkoľvek stavby a dosiahnuť tak komfortné bývanie pre každého.

Dôležitosť dostatočného vetrania v domácnostiach a budovách je v dnešnej dobe mimoriadne potrebná. Čerstvý a čistý vzduch v domácnosti má zásadný význam, najmä keď si uvedomíme, že sa nadýchneme viac ako 25 000 krát denne. Tento udržateľný spôsob vetrania efektívne zaisťuje čerstvý filtrovaný vzduch v našej domácnosti 365 dní v roku, 24 hodín denne.

Kompaktná a flexibilná

Všetky verzie jednotiek Brink Flair sú mimoriadne kompaktné. Vyniká predovšetkým nová Flair 225 s rozmermi iba 650x600x455mm (VxŠxH). Jednotka Flair 225 je k dispozícií v ľavostrannej a pravostrannej verzií so štyrmi hornými napájacími hrdlami. Nové ventilačné zariadenia vďaka neustálemu vývoju technikov z Brink a aplikácií inovatívnych riešení predbehli budúcnosť vo všetkých smeroch: vysokou účinnosťou, minimálnou hlučnosťou,  kompaktnými rozmermi, jednoduchou inštaláciou, rýchlou diagnostikou a servisom, rozšírenými možnosťami riadenia.

Okrem účinného výmenníka tepla a vysokoefektívnych ventilátorov ponúka rekuperačná jednotka Flair oveľa viac: v štandardnej výbave plnoautomatický 100% obtok (bypass klapku), inteligentnú proti-mrazovú ochranu s predohrevom, napájacie hrdlá s tesneniami pre maximálnu vzduchotesnosť a vysokokvalitné filtre. Jednotku Flair  je možné riadiť cez Brink Home (ovládanie pomocou aplikácie alebo webového portálu pomocou smartphonu, tabletu alebo počítača). V štandardnom vybavení je Modbus pre jednoduché ovládanie so systémami správy budov a nadradenou elektroinštaláciou.

Stačí jeden skrutkovač

Všetky ventilačné jednotky produktovej rady Flair sú koncepčne identické. To šetrí čas pri inštalácií aj údržbe. Rôznorodosť servisných dielov je minimálna. Jednotlivé diely je možné vymeniť za pár minút skrutkovačom.

Technické údaje Flair 225 (1)

Typ: Flair 225

Ventilačný výkon: najviac 225 (2) m3/h

SPI EN-13141-7: 0,17 W/m3/h

Teplotná účinnosť EN-13141-7: 92%

Uzatvorenie rozmerového kanála: Ø 125 mm

Rozmery verzie 4b, L/R (VxŠxH): 650x600x455mm

– (1) iba s originálnymi filtrami Brink

– (2) v závislosti na situácií je možné využiť kapacitu zariadenia až do 225 m3/h, v takom prípade  sa dôrazne odporúča použitie potrubí s priemerom 160 mm.

Čo je to Ozón ?

Ozón je plynná látka a jeho molekula sa skladá z 3 atómov kyslíka. Je prirodzenou súčasťou vzduchu, ktorý bežne dýchame. Vyznačuje sa chemickou skratkou O3. Prítomnosť ozónu v nízkej koncentrácií priamo nezasahuje na zdravie človeka.  Avšak ak sa vyskytuje prítomnosť ozónu s vyššou koncentráciou, je potrebné zabezpečiť aby sa v miestnosti nenachádzali ľudia, zvieratá a ani rastliny.

Intenzita ozónu je tak silná, že začína ničiť mikroorganizmy už pri 1 g ozónu na 10 m3 miestnosti. Na rozdiel od iných látok vyrobených chemickým procesom sa ozón biologicky rozloží na čistý kyslík. Po tomto procese po sebe nezanecháva toxický odpad a nekontaminuje životné prostredie.

Ozonizácia vzduchu sa stala jednou z najobľúbenejších metód vďaka svojej účinnosti určenej na sterilizáciu vzduchu a sterilizáciu povrchov materiálov, odstraňovanie rôznych druhov zápachov, vírusov, baktérií, roztočov a plesní.  

Kde sa využíva dezinfekcia ozónom ?

Ošetrenie ozónom je ideálne všade tam, kde sa vyžaduje mikrobiologická čistota a sterilita v bezprostrednom ľudskom prostredí. Správne a efektívne využitie ozónu je aj v tých priestoroch, kde sa každý deň neustále stretáva veľký počet osôb, obzvlášť chorých.

Takisto je vhodné ozónovať miestnosti, v ktorých sa nachádzajú zvieratá. To platí najmä pre mačky, ktorých bielkoviny prítomné v moči sú silným alergénom.

Súčasťou bytu sú aj drevotrieskové dosky, farby, plastové panely, aldehydy a ftaláty. Formaldehyd je konzervačná látka a ftaláty sú zmäkčovadlom pre plasty. Ozón ich kompletne oxiduje a eliminuje.

Typické prostredie                                                                 Stupeň ochrany

 • Domy, kancelárie                                                                 – Nízky
 • Kuchyne, Šatne, Práčovne                                                  – Stredný
 • Bary, Reštaurácie, Obchody, Supermarkety                    – Stredne vysoký
 • Fitnescentrá, Školy, Autobusy, Vlaky, Lietadlá,                – Vysoký
 • Laboratóriá, Operačné sály, Ambulancie, Banky,           – Vysoký
 • Pošty, Verejné úrady                                                            – Vysoký

Prečo používať ozón ?

Ozón je najsilnejšie oxidačné činidlo, pretože je 50-krát účinnejšie ako chlór. Ako dezinfekčný prostriedok sa považuje za najúčinnejší. V dôsledku toho, že zabíja baktérie v priebehu niekoľkých sekúnd, ničí nežiadaný hmyz a je odpudivý pre hlodavce. Okrem toho, dezinfekcia ozónom spôsobuje rozklad nežiadúcich pachov vyskytujúcich sa vo vašom okolí. Je takisto užitočný pre alergikov, pretože ničí plesne, huby, roztoče, ktoré sú najčastejšími príčinami alergií.

Výhody dezinfekcie ozónom

 • -má kvalitné a antioxidačné účinky
 • -jeho molekuly sa dostanú aj na miesta, kde sa bežné dezinfekčné prostriedky nedostanú
 • -vykonáva deodorizačný proces (nezakrýva pachy, ale odstraňuje ich)
 • -ničí vírusy prenikaním cez proteínovú schránku do jadra nukleovej kyseliny, čo vedie k   poškodeniu vírusovej RNA a tým narúša štruktúru    mikroorganizmu
 • -úspešne likviduje 99,99 % mikroorganizmov, vrátane choroboplodných zárodkov ako sú:

VÍRUSY A BAKTÉRIE – Sú príčinou mnohých chorôb a infekcií. Baktérie sú príčinou nepríjemných zápachov v priestore.     

HUBY A PLESNE – Sú príčinou znečistenia stien a zatuchnutého pachu, Spôsobujú rad chorôb ľudí, zvierat a rastlín.

PEĽ KVETOV – Môže spôsobiť alergie, podráždenie očí, krku a nosa

HMYZ, ROZTOČE, BLCHY, VŠI – Živia sa odumretou kožou organizmov, môžu spôsobiť astmatické záchvaty alebo alergie. Aj nízka koncentrácia ozónu spôsobí smrť roztočov a zabraňuje ich množeniu. 

 

Ako vybrať vhodnú výustku

Interiérové výustky musia spĺňať viaceré požiadavky na navrhovaný prietok vzduchu a nízku hlučnosť. V neposlednom rade musia byť v súlade s estetickým stvárnením daného priestoru.

 

Ponúkame vám riešenia pre akýkoľvek typ inštalácie:
-Stropné výustky a tanierové ventily
-Stenové výustky a mriežky
-Podlahové mriežky

Naše stropné prívodné ventily využívajú efekt Coanda a zabezpečujú prúdenie čerstvého vzduchu do vašich priestorov rovnomerne. V praxi to znamená príjemné prostredie bez pocitu prievanu, ľubovoľné umiestnenie ventilu v interiéri a často výrazné skrátenie rozvodov na stavbe. Naše ventily rady Haelix spĺňajú náročné požiadavky na nadčasový dizajn, perfektné tesnenie, široký rozptyľ a presnú reguláciu. Sú vyrábané z vysokokvalitného prvotného materiálu v dvoch prevedeniach – Haelix Rondo a Haelix Quadro.

Stenové výustky vyrábame vo viacerých prevedeniach a ich vhodnosť závisí od polohy v miestnosti. Prívod vzduchu môže byť zabezpečený perforovanými panelmi alebo štrbinami. Výustky máme k dispozícii v nereze alebo v bielej farbe. Pre náročnejšie inštalácie, kde je požiadavka vysokoestetického riešenia, máme k dispozícii mriežky s personalizovateľným čelom. Do predného čela výustky je možné vložiť napríklad obklad použitý v miestnosti.

Podlahové prívodné mriežky je praktický spôsob ako dosiahnuť ideálne prúdenie vzduchu napríklad v priestoroch, kde je priznaný strop bez sadrokartónových podhľadov alebo je otvorený trámový strop. Prívodné mriežky sú odnímateľné a ich čistenie je veľmi jednoduché. Sú dostupné v nereze alebo v bielej farbe.

Kaskáda – riešenie pre väčšie vetracie zóny

Riadenie rekuperačných jednotiek Brink  umožňuje komfortné vetranie pomerne veľkých zón. Zariadenia produktovej rady Renovent, Flair i lokálne rekuperačné jednotky Air 70 je možné nainštalovať do kaskády. Pri takomto type inštalácie sa určí hlavné zariadenie ako MASTER a ostatné podriadené zariadenia ako SLAVE. Riadenie systému je cez zariadenie MASTER a všetky ostatné zariadenia pracujú za podmienok určených hlavným zariadením, napr. ovládaním podľa časového harmonogramu, senzormi kvality ovzdušia či nadradenou elektroinštaláciou. Výhodou uvedeného typu ovládania je inštalácia jedného riadiaceho systému a následná zjednodušená obsluha.

 

Zdravá vnútorná klíma

vďaka flexibilnému a modulárnemu rozvodnému systému

.

AIR EXCELLENT

Od januára 2021 začnú platiť požiadavky pre budovy s takmer nulovou spotrebou energie. Vzduchotesná konštrukcia sa tak stali normou a dostatočné vnútorné vetranie je nevyhnutné. Optimálne vetranie zabezpečuje prívod čerstvého vzduchu a odvádza CO2, radón, prachové častice, nadmernú vlhkosť a nežiadúce pachy. Nedostatočné vetranie zhoršuje kvalitu vzduchu v interiéri a môže mať nepriaznivý vplyv na život v domácnosti a zdravie obyvateľov. Výskumy preukazujú, že kvalita vzduchu v domácnostiach je v priemere nízka. Znečistený vzduch má negatívny vplyv a prispieva na vznik alergií, problémov s dýchaním a podráždenie slizníc. Kvalitné a dostatočné vetranie sa dá dosiahnuť núteným vetraním.

Viac o AIR EXCELLENT

Flair Enthalpy

Rekuperačné jednotky s entalpickým výmenníkom

Brink Climate Systems vyrába rekuperačné jednotky s plastovým protiprúdovým výmenníkom a vybrané modely i vo verzii s protiprúdovým entalpickým výmenníkom. Svoje výrobky s entalpickým výmenníkom rady Renovent Excellent rozšíril o jednotky Flair 325 Enthalpy a Flair 400 Enthalpy.

Entalpické výmenníky nájdu svoje uplatnenie v obytných budovách, v ktorých je potrebné zvýšenie relatívnej vlhkosti, napr. v dlhotrvajúcom zimnom období. Výhody prinášajú I pri letnej prevádzke.

Výhody prenosu vlhkosti

Štandardný výmenník tepla slúži na rekuperáciu tepla. Vďaka špeciálne vyvinutej polymérovej membráne v entalpickom výmenníku sa okrem tepla rekuperuje i vlhkosť. Množstvo prenesenej vlhkosti závisí od relatívnej vlhkosti vnútorného i vonkajšieho vzduchu a môže dosiahnuť až 60%. Tým sa zabráni príliš nízkej vlhkosti v interiéri, najmä vo veľmi chladných zimných mesiacoch alebo pri náhlom ochladení.

Letná prevádzka

Entalpický výmenník je tiež vhodný pre použitie pri vysokých vonkajších teplotách a vysokej vlhkosti vzduchu. Nadbytočná vlhkosť vonkajšieho vzduchu je prenášaná do suchšieho odpadového vzduchu. Entalpický výmenník taktiež šetrí energiou pri zapnutej klimatizácii, pretože na schladenie suchého vzduchu v miestnosti je potrebné vynaložiť menej energie ako na schladenie vlhkého vzduchu. Napríklad pri podlahovom chladení môže byť  zvýšená kapacita chladenia, pretože rosný bod je nižší pri nižšej vlhkosti.

Rekuperačné jednotky Flair Enthalpy sú zaradené do energetickej triedy A+

Certifikáty:

Flair 325 Enthalpy

Flair 400 Enthalpy

Flair 2/2

Brink Climate Systems, výrobca zameraný na rekuperačné jednotky pre obytné budovy, rozširuje svoje portfólio o nové zariadenia.

Brink do výroby zaradil nové konfigurácie napájacích hrdiel pre Flair 325 a Flair 400, od júna 2020 sú k dispozíci Flair 325 2/2 a Flair 400 2/2 s napájacími hrdlami pre napojenie na exteriér v hornej časti zariadenia a pre napojenie na interiér v spodnej časti. Uvedená konfigurácia je vhodná najmä pre vetracie systémy s umiestnením rekuperačnej jednotky na najvyššom podlaží alebo pri rozvodnom systéme umiestnenom v podlahách. Dostupné sú zariadenia v prevedení pravostrannom Flair 325(400) 2/2 R a ľavostrannom Flair 325(400) 2/2 L.

FLAIR  325 2/2 R

FLAIR 325 2/2 L