Novinky

Automatická regulácia

15 Agosto 2016

S nárastom požiadaviek na zateplenie a vzduchotesnosť objektu narastá i dôležitosť vhodnej ventilácie. Množstvo privádzaného čerstvého vzduchu musí byť v rovnováhe s množstvom odvádzaného odpadového vzduchu. Hoci energetické straty budovy vďaka inštalácii vetracích systémov s rekuperáciou tepla sú veľmi nízke, so senzormi alebo s časovým riadením je možné dosiahnuť ešte lepšie parametre. Vetranie je regulované automaticky podľa aktuálnych potrieb užívateľa. Vetrá sa iba tam, kde je to v skutočnosti potrebné.

PREČO VETRANIE S AUTOMATICKOU REGULÁCIOU?
Automatická regulácia zabezpečuje vetranie na základe aktuálnej kvality vnútorného ovzdušia.
Senzor COa vlhkostné čidlo na základe nameraných hodnôt automaticky upravia vetrací výkon.

Výhody:
• Vyššia úroveň komfortu vďaka automatickej regulácii
• Optimálna kvalita vzduchu za každých okolností
• Potenciál energetickej úspory
• Nižšia hladina hluku vďaka štandardne nižšiemu prietoku vzduchu

 

Chcem vedieť viac o automatickej regulácii BRINK