Novinky

Dotácie už majú zelenú

4 Dicembre 2015

Od 1. decembra 2015 môžu domácnosti žiadať o príspevky na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie.

Národný projekt Zelená domácnostiam má pomocou dotácii podporiť využívanie OZE (obnoviteľných zdrojov energie) v rodinných a bytových domoch. Poukázanie na dlhodobú návratnosť investícii a zvýšenie podielu využitia zelenej energie v domácnostiach sú hlavným účelom projektu. Taktiež, by mali dotácie dopomôcť k prekonaniu ekonomickej bariéry a kúpeschopnosti malých zariadení na využívanie OZE.

Dotácie na inštaláciu zariadení sú súčasťou 2. vládneho balíčka. Prvé kolo podpory bude trvať do konca marca 2016 alebo do vyčerpania vyčlenenej sumy.

V rámci pilotného národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam je do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €.

Zariadenia na ohrev úžitkovej vody pre štvorčlennú domácnosť budú dotované až do výšky 50%.

Slnečné kolektory TiSUN spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení, na ktoré je možné využiť dotácie. Modulárny kolektor PFM  je neprekonateľným štandardom, navyše produktová rada PFM je nositeľom certifikátu Solar Keymark.

Inovatívna montážna koncepcia TiSUN kolektorov výrazne zjednodušuje a skracuje inštaláciu. Koncepcia robustnej rámovej konštrukcie je popri garancii dlhej životnosti i flexibilná pri montáži. Solárne kolektory TiSUN disponujú solárnym temperovaným sklom hrúbky 4mm, zárukou vysokej odolnosti.

Kvalita a neustály vývoj výrobcu prispeli k tomu aby sa TiSUN stal jedným z popredných európskych dodávateľov v oblasti solárneho ohrevu. Systémy dosahujú vysokú energetickú účinnosť, a tým zaručujú trvalé úspory energie.

 

Zdroj : SIEA