Novinky

Heckert Solar rozširuje výrobné kapacity

12 Dicembre 2014

Nová výrobná linka bude slávnostne zahájená v prvom štvrťroku 2015

Heckert Solar AG očakáva aj v roku 2015 zvýšenie predaja, najmä novo zahájenej výroby solárnych panelov Nemo 60 P so 60 solárnymi článkami. V súlade s vývojom trhu, saský výrobca zvyšuje výrobnú kapacitu za účelom uspokojenia rastúceho dopytu po uvedených 60-článkových solárnych panelov.

S ďalšou výrobnou linkou, ktorej inštalácia už bola zahájená, sa  zvýši nominálna kapacita zo 180 MWp až na 240 MWp ročne. Nová linka má ísť do prevádzky v 1. štvrťroku 2015. Vďaka optimalizovaným procesom nová výrobná linka bude výkonnejšia. Táto voľba významne prispieva k posilneniu konkurencieschopnosti Heckert Solar. Napriek neustále klesajúcemu európskemu trhu s fotovoltaikou, Heckert Solar AG zaznamenáva neustály rast a opäť predbehne predajné čísla z roku 2013 do konca tohto roka.