Novinky

Konštantná regulácia prietoku vzduchu CONSTANT FLOW

18 Luglio 2016

Vetrací systém založený na princípe rovnotlakého vetrania obsahuje dva ventilátory. Jeden pre prívod čerstvého vzduchu do miestností a druhý pre odvod vzduchu z miestností. Ak prietok vzduchu oboch ventilátorov nie je rovnaký, v dôsledku pretlaku alebo podtlaku v objekte dochádza k stratám energií. Straty sú dokonca ešte väčšie, nakoľko prúdy vzduchu prechádzajúce cez výmenník nie sú v rovnováhe. V tomto prípade nie je možný efektívny prenos tepla vo výmenníku.

Vetracie zariadenia Brink Climate Systems disponujú výhradne ventilátormi CONSTANT FLOW.

Tieto ventilátory zabezpečujú konštantný prietok vzduchu. Ventilátory nie sú regulované na základe rýchlosti (rpm), ale na základe prietoku vzduchu. Napríklad, ak je jednotka nastavená na prietok vzduchu 100 m³/h, otáčky budú upravené tak, aby bol neustále dodržiavaný prietok 100 m³/h

Prečo ventilátory CONSTANT FLOW?

V objekte s rovnotlakým ventilačným systémom zabezpečujú vetranie dva ventilátory (prívodný a odťahový). Ak tieto ventilátory nemajú rovnaký prietok vzduchu, okamžite nastanú straty :

• V prípade, že bude viac privádzaného než odvádzaného vzduchu: vyvinie sa pretlak v dome, tepelná energia je vytláčaná cez štrbiny a netesnosti konštrukcií.

• V prípade, že bude viac odvádzaného než privádzaného vzduchu: vyvinie sa podtlak v dome, studený vzduch bude nasávaný cez štrbiny a netesnosti konštrukcií.

Chcem si prečítať celý článok CONSTANT FLOW