Novinky

Slnečné kolektory TiSUN sú zapísané v zozname oprávnených zariadení

4 Novembre 2015

V rámci projektu Zelená domácnostiam bude možné získať podporu na inštaláciu slnečných kolektorov, ktoré slúžia na prípravu teplej vody a podporu vykurovania. Pre rodinné domy bola stanovená sadzba podpory na 500 €/kW inštalovaného výkonu slnečných kolektorov, maximálna výška podpory je 1.750 € na jeden systém. Podpora sa vzťahuje popri slnečných kolektoroch i na komponenty solárneho systému a na jeho montáž. Výška podpory nesmie presahovať 50% celkových nákladov na dodávku a inštaláciu solárneho systému.

Slnečné kolektory TiSUN spĺňajú technické podmienky a sú už zaregistrované v zozname oprávnených zariadení, na ktoré bude možné využiť dotácie. Modulárny kolektor PFM  je neprekonateľným štandardom.  Inovatívna montážna koncepcia TiSUN kolektorov výrazne zjednodušuje a skracuje inštaláciu. Koncepcia robustnej rámovej konštrukcie je popri garancii dlhej životnosti i flexibilná pri montáži. Solárne kolektory TiSUN disponujú solárnym temperovaným sklom hrúbky 4mm, zárukou vysokej odolnosti.

Kvalita a neustály vývoj výrobcu prispeli k tomu aby sa TiSUN stal jedným z popredných európskych dodávateľov v oblasti solárneho ohrevu. Systémy dosahujú vysokú energetickú účinnosť, a tým zaručujú trvalé úspory energie.