Novinky

Tretie kolo projektu Zelená domácnostiam

22 Agosto 2016

V decembri 2015 bol spustený národný projekt Zelená domácnostiam, v ktorom môžu domácnosti požiadať o príspevok na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE) v rodinných a bytových domoch.

Tretie kolo národného projektu spolufinancovaného z európskych prostriedkov určené pre domácnosti v mimobratislavských krajoch bude vyhlásené 6. septembra 2016 o 12. h.

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) po prvom a druhom kole preplatila a zaznamenala rezervované poukážky v hodnote 6,7 milióna eur na viac ako 3 000 zrealizovaných inštalácií.

Zariadenia na ohrev úžitkovej vody pre štvorčlennú domácnosť budú dotované až do výšky 50%.

Solárne systémy TiSUN pokryjú náklady celoročnej spotreby energie na prípravu teplej vody až do 70%.

Slnečné kolektory produktovej rady PFM spĺňajú technické podmienky SIEA a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení, na ktoré je možné využiť dotácie. Kolektory sú nositeľmi certifikátu Solar Keymark – https://www.smartsunsro.sk/wp-content/uploads/2015/10/Solar-Keymark-PFM-S-255.pdf.

Inovatívna montážna koncepcia a hydraulické pripojenie PLUG & FLOW výrazne zjednodušujú a skracujú inštaláciu. Vysoká odolnosť voči nepriaznivým poveternostným vplyvom a zároveň zárukou dlhej životnosti je solárne temperované sklo s hrúbkou 4mm, ktorým solárne kolektory TiSUN disponujú.

Vďaka kvalite, vysokej energetickej účinnosti a trvalým úsporám energie sa TiSUN stal jedným z popredných európskych dodávateľov v oblasti solárneho ohrevu. Systémy dosahujú vysokú energetickú účinnosť, a tým zaručujú trvalé úspory energie.