Novinky

Úsporné vetranie Brink – novinka Flair 325

29 Marzo 2018

Termín COP (vykurovací faktor) je všeobecne akceptovaný ako základný indikátor energetickej účinnosti.

Vykurovací faktor sa vypočítava na základe množstva tepla, ktoré bolo odovzdané výhrevnému systému v pomere k množstvu elektrickej energie dodanej pre pohon tepelného čerpadla.

Momentálne je priemerná hodnota vykurovacieho faktora tepelných čerpadiel takmer 5.

Zároveň sa v súčasnosti termín COP začal využívať častejšie i v súvislosti s technológiu moderného bývania a to v spojení s vetraním s rekuperáciou tepla. Ide o pomer medzi ročnou spotrebou elektrickej energie pre správny chod jednotky a spätným získavaním tepla z odpadového vzduchu. Dnešné technicky pokročilé vetracie jednotky s rekuperáciou tepla by boli označené faktorom COP 12.

Novinka Flair 325 nová jednotka od výrobcu Brink Climate Systems dosahuje veľmi dobré výsledky, a to až COP 19,4. To znamená, že za každé vynaložené euro spotrebovanej elektriny na chod ventilátorov sa ušetrí minimálne 19,40 eur na nákladoch na vykurovanie.

Novinka Flair 325 : http://rekuperacia-brink.sk/produkty/flair-325/