Novinky

Zelená domácnostiam 3. kolo

7 Giugno 2016

Od decembra 2015 je spustený projekt Zelená domácnostiam, kde môžu domácnosti požiadať o príspevok na inštaláciu zariadení využívajúcich obnoviteľné zdroje energie (OZE).

Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA) do konca apríla preplatila poukážky v hodnote 2,8 milióna eur. Ďalšie kolo národného projektu spolufinancovaného z európskych prostriedkov určené pre domácnosti v mimobratislavských krajoch by chcela SIEA vyhlásiť v druhej polovici júna 2016.

Zariadenia na ohrev úžitkovej vody pre štvorčlennú domácnosť sú dotované až do výšky 50%.

Solárne systémy TiSUN pokryjú náklady celoročnej spotreby energie na prípravu teplej vody až do 70%.

Slnečné kolektory produktovej rady PFM spĺňajú technické podmienky SIEA a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení, na ktoré je možné využiť dotácie. Kolektory sú nositeľmi certifikátu Solar Keymarkhttps://www.smartsunsro.sk/wp-content/uploads/2015/10/Solar-Keymark-PFM-S-255.pdf.

Inovatívna montážna koncepcia a hydraulické pripojenie PLUG & FLOW výrazne zjednodušujú a skracujú inštaláciu. Vysoká odolnosť voči nepriaznivým poveternostným vplyvom a zároveň zárukou dlhej životnosti je solárne temperované sklo s hrúbkou 4mm, ktorým solárne kolektory TiSUN disponujú.

Vďaka kvalite, vysokej energetickej účinnosti a trvalým úsporám energie sa TiSUN stal jedným z popredných európskych dodávateľov v oblasti solárneho ohrevu.