Neobmedzená energia zo slnka
Fotovoltaika

  • Elektrická energia nás sprevádza na každom kroku. Jednoduché zapnutie lampy, práca na počítači, moderné varné dosky, chladničky či klimatizačné zariadenia nevyhnutné v horúcich letných mesiacoch – jednoducho pre chod spotrebičov, ktorými sme obklopení, je elektrická energia nevyhnutná. S narastajúcimi cenami energií narastajú naše obavy z budúcnosti.

    My však máme pre Vás riešenie.

Aké výhody vám prinesie fotovoltaika?

Značná úspora energie

Inštaláciou vlastnej fotovoltaickej elektrárne môžete značne znížiť vašu faktúru za elektrickú energiu. Počas slnečných dní môžete spotrebovať výlučne energiu nášho systému a nie energiu zo siete.

Dlhá životnosť

Životnosť fotovoltaického panelu je cez 30 rokov a práve preto špičkoví výrobcovia garantujú účinnosť až 25 rokov.

Konkrétna pomoc životnému prostrediu

Vďaka využívaniu energie zo slnka neprodukujete emisie CO2. Nasledujúce generácie nám budú vďačné.

Zvýšenie hodnoty nehnuteľnosti

Systém predstavuje zlepšenie energetickej bilancie, prejsť na fotovoltaiku znamená kvalifikácia majetku a zvýšenie energetickej triedy.

Dotácie

Investícia do realizácie fotovoltaickej elektrárne do domácnosti môže byť financovaná z programu Zelená domácnosť alebo z Plánu obnovy.

Ako funguje fotovoltaika?

Fotovoltaický systém je schopný produkovať elektrickú energiu z obnoviteľného zdroja akým je slnečné žiarenie. V princípe môžeme rozdeliť systémy na výrobu elektriny na dve skupiny:

  • Fotovoltaické systémy pripojené na miestnu distribučnú sieť tzv. GRID CONNECTED
  • Fotovoltaické systémy nepripojené na miestnu distribučnú sieť STAND ALONE

Fotovoltaické systémy GRID CONNECTED fungujú paralelne s distribučnou sieťou. Vlastná výroba energie takéhoto typu elektrárne je dopĺňaná v prípade vyššej spotreby z distribučnej siete. Pokiaľ je výroba elektrárne vyššia než je spotreba, vyrobená energia je dodávaná do siete a ukladaná do tzv. virtuálnej batérie alebo môže byť ukladaná do fyzickej batérie. Vaša spotreba elektrickej energie dodávanej z distribučnej siete sa týmto spôsobom výrazne zníži a vy ušetríte.

Princíp fungovania fotovoltaiky je teda pomerne jednoduchý. Komplikovanejšia časť je byrokracia. Náš tím sa postará o projekt, všetky potrebné súhlasné stanoviská potrebné pred realizáciou, o revíziu systému až po pripojenie na miestnu distribučnú sieť.

REALIZÁCIE