Výhody ventilačného systému
Brink Climate Systems

 • prispieva k značnému šetreniu energie (približne od 300 m3 do 400 m3 plynu ročne);
 • zaručuje zdravé a príjemné vnútorné prostredie;
 • prívod čerstvého vzduchu 7 dní v týždni 24 hodín denne;
 • extrémne tichá prevádzka;
 • jednoduchá montáž s minimálnymi servisnými zásahmi;
 • ventilačné zariadenia od Brink Climate Systems su vybavené meračom konštantného prietoku vzduchu CONSTANT FLOW, ktorý umožňuje jednoduchú inštaláciu celého systému a znižuje čas potrebný pre počiatočné nastavenie.
 • Senzory CO2 zabezpečia komfort v akejkoľvek situácii. Pri väčšom množstve ľudí, než je obvykle, spustia intenzívne vetranie danej miestnosti.
 • NOVINKA: dvojzónová regulácia pre ešte vyšší komfort a pre výraznejšie šetrenie energie. Váš domov je možné rozdeliť podľa vašich prianí, napríklad na dennú a nočnú zónu.

Riadené vetranie s rekuperáciou tepla a s filtráciou vonkajšieho vzduchu vám zabezpečí príjemné prostredie v každej miestnosti vášho obydlia 24 hodín denne 7 dní v týždni.

Vzduch, ktorý v dome dýchame, môže byť 5-krát viac znečistený ako vonkajší vzduch. Zvykom je vyvetrať vnútorné miestnosti len ojedinelým otváraním okien, pričom to nezabezpečí dokonalú výmenu vzduchu a odstránenie nepríjemných pachov. Problém narastá spolu s vývojom trhu v stavebníctve, ktorého následkom je hermeticky uzavretý plášť budovy. V uzavretom objekte vznikajú plesne, vlhkosť, zvýšená koncentrácia CO2, prítomnosť baktérií a škodlivých látok uvoľňovaných z nábytku a náterov.

V novopostavených budovách alebo v existujúcich budovách zaradených z energetického hľadiska do triedy A ako aj v pasívnych domoch je uprednostňované riadené vetranie s rekuperáciou pred klimatizáciou. Z hľadiska vzduchotechniky pomocou klimatizácie dosiahneme len úpravu vzduchu v interiéri, zatiaľ čo riadeným vetraním s rekuperáciou úplnú výmenu vzduchu. Jednou z výhod centrálnych systémov je vetranie všetkých priestorov bez straty tepla. Pokiaľ ide o rekonštrukcie, často nie je možné použiť centrálny systém, pretože v starej budove nie je priestor na inštaláciu potrubí. Existujú však decentralizované riešenia, ktoré predstavujú dobrý kompromis. V najpokrokovejších systémoch výhodou riadeného vetrania nie je len spomínaná výmena vzduchu, ale tiež energetická účinnosť tohto systému (viac ako 90%). Teplo obsiahnuté v odpadovom vzduchu slúži na zohrievanie čerstvého vzduchu, ktorý vstupuje do systému a znižuje potrebu energie na vykurovanie s výraznou úsporou a znížením emisií CO2.

Spolupracujeme s popredným holandským výrobcom Brink Climate Systems B.V. V Holandsku je úspora energií tradíciou. Brink Climate Systems je uznávaným

odborníkom na nízkoenergetické a pasívne domy a vyrába vzduchotechnické systémy viac než 50 rokov. Výroba zahŕňa všetky komponenty pre vetracie systémy do rodinných domov a do menších prevádzok. Vetracie systémy Brink nájdu uplatnenie v nasledujúcich stavbách:

 • rodinné domy
 • bytové domy
 • kancelárie
 • zdravotnícke strediská
 • školské zariadenia
 • športové zariadenia

Všetky zariadenia a príslušenstvo sú navrhnuté a vyrobené spoločnosťou Brink (vrátane tepelných výmenníkov, ktoré sú srdcom každého vetracieho systému). Vetracie zariadenia a tepelné výmenníky sú dostupné v rôznych výkonnostných prevedeniach. Súčasťou dodávky sú ventilačné potrubné rozvody a príslušenstvo. Air Excellent je inovatívny rozvodný systém pozostávajúci z antibakteriálnych ohybných potrubí a tvaroviek. Chod systému je veľmi tichý vďaka rovnomerným odporom, bez prenosu zvuku medzi jednotlivými miestnosťami. Kompletný systém potrubí, rozvádzačov a výustiek uľahčí inštaláciu a výrazne skráti dobu realizácie.

Podľa smernice Európskej únie o energetickej hospodárnosti budov EPBD II – Energy Performance of Buildings Directive majú byť všetky nové objekty postavené od roku 2020 v takmer nulovom energetickom štandarde. Cieľom je znížiť závislosť členských krajín od primárnych energetických zdrojov a zároveň znížiť objem emisií CO2. Na Slovensku vstúpila do platnosti STN 730540-2:2013. Nová norma sa vzťahuje na projektovú dokumentáciu a normalizované hodnotenia energetickej náročnosti budov spracované po 1. januári 2013. Nároky na objekty projektované od roku 2015 sú v norme označené ako „odporúčané“, požiadavky na budovy projektované po roku 2020 sú stanovené ako „cieľové“. V praxi to znamená, že energetický štandard budov postavených po roku 2020 sa bude približovať k nule.

Nová technická norma sprísňuje, okrem iného, požiadavky na izoláciu stavieb. Takto takmer hermeticky uzavretá stavba sa nezaobíde bez riadeného vetrania. A ako to funguje? Brink Climate Systems predstavuje najefektívnejšiu metódu, systém riadeného vetrania so spätnou rekuperáciou tepla v zime a chladu v lete. Systém funguje na základe rovnotlakého nasávania čerstvého vzduchu z exteriéru a odsávania znehodnoteného vzduchu z interiéru. Riadené vetranie zabezpečí príjemné vnútorné prostredie po celý rok.