Rekuperačná jednotka Flair (PLUS)

flair_325_rekuperacia_brink


Zdravé vnútorné prostredie je základom zdravého bývania. Ako docieliť takéto vnútorné prostredie? Vetraním. V objektoch sa zdržiavame denne až 90% času a vysoká kvalita vzduchu je nevyhnutná. Riadené vetranie zabezpečí odstránenie nadbytočného CO2 a iných znečisťujúcich látok.

Nútené vetranie s rekuperáciou tepla je novodobým prvkom v oblasti moderných novostavieb. Inovatívna technológia zabezpečuje výmenu vzduchu v objekte, ktorý je zaizolovaný a zabraňuje budove prirodzene „dýchať“. Vetranie s rekuperáciou tepla okrem iného zabezpečuje vysoké energetické úspory, neustály komfort a zdravé vnútorné prostredie.

Holandský priekopník technológií riadeného vetrania Brink Climate Systems prichádza s novou produktovou radou jednotiek Flair. Vďaka aplikácií inovatívnych konceptov jednotiek Flair dosahujú vynikajúce výsledky. Vysoká účinnosť a rozšírené možnosti ovládania nastavajú nový štandard v oblasti riadeného vetrania.

• Optimálna rovnováha medzi tepelnou účinnosťou a spotrebou energie
• Vysokoúčinný plastový protiprúdový výmenník Holmak TST3 s účinnosťou až 94% (EN13141-7:2010)
• EC Ventilátory so vstavaným anemometrom zabezpečujú konštantnú reguláciu vzduchu (CONSTANT FLOW)
• Vstavaný automatický 100% bypass so servomotorom
• Extrémne nízka spotreba energie (SFP 0,15 Wh/m³!)
• Extrémne nízka hlučnosť
• Inteligentný predohrev
• Rozšírené možnosti riadenia
• Certifikovaný komponent PHI

Produktová rada Flair

  Flair_325_rekuperacia_brink Flair 325 Flair_325_rekuperacia_brink Flair 325 (entalpický) Flair_325_rekuperacia_brink Flair 400 Flair_325_rekuperacia_brink Flair 400 (entalpický)
Vzduchový výkon 325 m3/h 325 m3/h 400 m3/h 400 m3/h
Účinnosť   95%    
Ventilátory Nízkootáčkové EC Nízkootáčkové EC Nízkootáčkové EC Nízkootáčkové EC
Príkon (pri 70% vzduch. výkonu) 38W pri 210 m3/h (50 Pa) 38W pri 210 m3/h (50 Pa)  46,5W pri 279 m³/h (53 Pa)  46,5W pri 279 m³/h (53 Pa)
Spotreba podľa PHI 0,17Wh/m3 0,17Wh/m3  0,20Wh/m3  0,20Wh/m3
Pripojenie vlhkostného čidla ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Programovateľné vstupy ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Ovládanie zemného kolektora ÁNO ÁNO ÁNO ÁNO
Pripojenie senzorov CO2 ÁNO ÁNO ÁNO  ÁNO
Entalpický výmenník  ÁNO  ÁNO
Energetický štítok (ErP) Energetický štítok Energerický štítok Flair 325 entalpický výmenník Brink_Flair_400_EU_energeticky_stitok_300dpi Brink_Flair_400_EU_Enthalpy-energeticky_stitok_300dpi

Jednoduchá a rýchla inštalácia 
Pri vývoji sa kládol dôraz na zjednodušenie a zrýchlenie inštálacie. Novinkou je praktické usporiadanie napájacích hrdiel na exteriér z bočných strán zariadenia (pravá a ľavá verzia). Výsledkom sofistikovaného vývoja sú zariadenia s minimálnou časovou náročnosťou pri inštalácií.

Tepelný výmenník najvyššej účinnosti 
Protiprúdové výmenníky sú osvedčenou technológiou pre získanie tepelnej energie z odvádzaného vzduchu a jej prenosu do čerstvého privádzaného vzduchu. Nový výmenník tepla Holmak TST 35 vďaka veľkej ploche dosahuje vysokú tepelnú účinnosť a veľmi nízke tepelné straty. Nová produktová rada obsahuje Flair Enthalpy s protiprúdovým entalpickým výmenníkom, ktorý umožňuje prestup vlhkosti z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu. 

Inteligentná ochrana proti zamŕzaniu
Vetracie jednotky Flair sú vybavené patentovanou protimrazovou ochranou, ktorá zabezpečuje rovnotlaké vetranie i počas mrazivých zimných dní. Elektrický predohrev je spínaný nielen na základe teploty vo výmenníku ale i na základe tlaku, čím je možné dosiahnuť čo najekonomickejší chod. Tlakové senzory súčasne vyhodnocujú prietok vzduchu cez výmenník. Výkon elektrického telesa je spínaný plynule. Predohrev je spínaný iba vo chvíli, kedy skutočne dochádza k zamŕzaniu a to na najkratšiu možnú dobu. Toto riešenie ochrany proti zamŕzaniu výmenníka ušetrí ročne výrazné množstvo energie.

Rozšírené možnosti ovládania
Novinkou jednotiek Flair je farebný dotykový displej v hornej časti jednotky. Moderná komunikácia poskytuje viacero možností riadenia zariadenia. Flair je možné ovládať pomocou programovateľného ovládača Air Control, 4-polohového spínača, pomocou aplikácie Brink Home a najefektívnejším spôsobom čo sa týka úspory energií je lokálne riadenie s dvomi alebo viacerými senzormi v kombinácii s dvojzónovou reguláciou. Jednotky Flair obsahujú v štandardnej výbave ModBus a môžu byť ovládané nadradenou inteligentnou elektroinštaláciou.

   Technické údaje Flair 325   Technické údaje Flair 400
    Vyhlásenie o zhode Flair 325
  Vyhlásenie o zhode Flair 400
   Energetický štítok Flair 325
   Energetický štítok Flair 400
   Energetický štítok Flair 325 entalpický výmenník
   Energetický štítok Flair 400 entalpický výmenník
Certifikát Passive House Institute Flair 325 (PLUS)
   Certifikát Passive House Institute Flair 400(PLUS)
Certifikát Passive House Institute Flair 325 Entalpie
  Certifikát Passive House Institute Flair 400 Entalpie