Klimatizácia


Klimatizované prostredie, popri ideálnej teplote a vlhkosti vzduchu, je predovšetkým čisté prostredie

Široká škála výrobkov a technická odbornosť dokáže uspokojiť akékoľvek požiadavky, či už súkromného užívateľa alebo požiadavky s dôrazom na centrálne riadenie väščích kancelárskych priestorov, nákupných centier či hotelov.

Zariadenia s inverterovou technológiou

Moderné inverterové zariadenia sa vyznačujú oproti predchádzajúcim modelom ON-OFF oveľa nižšou spotrebou elektrickej energie, tichou prevádzkou, dlhšou životnosťou a s tým spojenou spoľahlivosťou.

Nízka spotreba energie

Vďaka inverterovej technológii kompresor zníži otáčky akonáhle zariadenie dosiahne požadovanú teplotu v miestnosti. Výsledkom je výrazný pokles spotreby elektrickej energie a zároveň nižšie prevádzkové náklady. Nižšia spotreba znamená menej škodlivých emisií v ovzduší.

Rešpekt k životnému prostrediu

Ekologické chladivo R410A sa vyznačuje najlepšími parametrami medzi dostupnými chladivami na trhu. Okrem výrazne vyššieho koeficientu prenosu výkonu a nižšiemu odporu pri prúdení systémom je bezpečné a ekologické. R410A je nehorľavá netoxická látka, ktorá nenarušuje ozónovú vrstvu. Používanie tohto chladiva je v súlade s európskymi normami o ochrane životného prostredia.