Podstropná rekuperačná jednotka SKY


Iba 20 cm vysokú podstropnú vetraciu jednotku Renovent Sky je možné nainštalovať kdekoľveksmartsun_vetranie_03

Renovent Sky 300, 200 a 150 holandského výrobcu Brink Climate Systems sú vysokoúčinné rekuperačné jednotky, zvlášť určené na inštaláciu pod strop. Jednotky je tiež možné upevniť na stenu pomocou inštalačných konzol, ktoré sú súčasťou dodávky. Maximálny vetrací výkon modelu Renovent Sky 300 je 30smartsun_vetranie_SKY_050 m3/h, modelu Renovent Sky 200 je 200 m3/h a modelu Renovent Sky 150 je to 150 m3/h. Pri týchto jednotkách je jedinečná ich malá výška:

• 310 mm pre model Renovent Sky 300
• 198 mm pre model Renovent Sky 200 a 150

smartsun_vetranie_04Jednotky sa dodávajú aj v prevedení PLUS. Táto verzia má rozšírené možnosti pripojenia, napríklad pre čidlo CO2.

Model Renovent Sky 300 je zvlášť vhodný do kancelárskych priestorov alebo do rodinného domu, kde kvôli nedostatku miesta nie je možná inštalácia pre nástennú jednotku. Pre väčšie byty v rekonštrukcii a potreby zakomponovania systému núteného vetrania je odpoveďou jednotka Renovent Sky 200 s príslušenstvom (kombinované izolované rozvádzacie boxy zvlášť praktické v priestorovo obmedzených bytových jednotkách). Príkon Sky 200 v porovnaní so Sky 150 je nižší vďaka väčším napájacím hrdlám a novej koncepcii výmenníka tepla. Renovent Sky 150 vyhovuje špecifickým požiadavkám menších bytov. Pri rekonštrukcii je možná jednoduchá inštalácia úzkej, iba 20 cm vysokej rekuperačnej jednotky Renovent Sky 150 do centrálnej časti bytu (napríklad do haly alebo do chodby). V kombinácii so špeciálnym distribučným modulom pre Renovent Sky 150, opatreným tlmičom hluku a pripojením vzduchotechnického rozvodného systému Air Excellent, možno jednoducho vetrať celý byt.

Produktová rada Renovent Sky

   RESky  RESky  RESky
   Renovent Sky 300  Renovent Sky 200  Renovent Sky 150
 Vzduchový výkon  300 m3/h  200 m3/h  150 m3/h
 Účinnosť   95%
 Ventilátory  Nízkootáčkové EC  EC  EC
 Príkon (pri 70% vzduch. výkonu)  51W pri 210 m3/h (50 Pa)  36W pri 125 m3/h (50 Pa)  38W pri 105 m3/h (50 Pa)
 Spotreba podľa PHI  0,31 Wh/m3 0,35 Wh/m3  0,44 Wh/m3
 Pripojenie vlhkostného čidla   ÁNO   ÁNO   ÁNO
 Programovateľné vstupy   ÁNO   ÁNO   ÁNO
 Ovládanie zemného kolektora   ÁNO   ÁNO   ÁNO
  Pripojenie čidla CO2   ÁNO   ÁNO   ÁNO
 Entalpický výmenník  ÁNO (možnosť doplnenia)  NIE  NIE
 Energetický štítok (ErP)    Brink_Renovent_Sky_200_cl-cd-ld-1  Brink_Renovent_Sky_150_cl-se-ss-2

Konštantná regulácia prietoku vzduchu 
Konštantná regulácia prietoku vzduchu zaručuje nastavenú vyváženú dodávku vzduchu nezávisle na odpore vzduchovodov alebo miere znečistenia filtrov. Táto regulácia zjednodušuje nastavenie jednotky, a zjednodušuje tak inštaláciu. Miera znečistenia filtrov už nemá vplyv na množstvo privádzaného sviežeho vonkajšieho vzduchu. Konštantná regulácia prietoku vzduchu tak napomáha k zníženiu spotreby energie
.

Tichý a úsporný chod 
Nízkootáčkové ventilátory, ktoré Brink Climate Systems vo svojich jednotkách používa, napomáhajú k ďalšiemu zníženiu hladiny hluku. Tichému chodu jednotiek Renovent Sky prispieva i zníženie vnútorného odporu a použitie väčšieho výmenníku tepla. Ďalšou výhodou opatrenia k zníženiu hlučnosti je, že prispievajú k nižšej vlastnej spotrebe pomocnej energie. Jednotkami Renovent Sky sa spoločnosti Brink Climate Systems podarilo uviesť na trh výrobky, ktoré  vyhovujú terajším i budúcim európskym požiadavkám na maximálnu spotrebu 1000 J/m3.

Možnosti ovládania 
Základné nastavenie jednotiek Renovent Sky je možné pomocou programovateľného modulu, ktorý je štandardnou súčasťou dodávky. Vstavaný časovač umožňuje programovať vetranie na jednotlivé dni, týždne či víkend. Ďalej je možné pripojiť jeden alebo viac 4-polohových prepínačov, bezdrôtové RF spínače alebo čidlo vlhkosti.

Ochrana proti zamŕzaniu 
Aby sa zabránilo zamrznutiu výmenníku tepla pri veľmi nízkych vonkajších teplotách, je zariadenie vybavené inteligentnou protimrazovou ochranou, založenou na snímaní teploty a tlaku. Model Renovent Sky 150 má túto ochranu kombinovanú s integrovaným predohrevom. Model Renovent Sky 300 je na vyžiadanie dodaný s externým predohrevom. Týmto spôsobom je aj v zime zaručená vysoká účinnosť.

By-pass v štandardnej výbave 
Zariadenia sa štandardne dodávajú so 100% by-passom pre použitie pri vyšších vonkajších teplotách, keď nie je žiadúca rekuperácia tepla. By-pass pracuje automaticky, na základe merania vnútornej a vonkajšej teploty.

Entalpický výmenník tepla 
K jednotke Renovent Sky 300 je možné na objednávku dodať entalpický výmenník tepla. Výhodou tohto typu výmenníku je rekuperácia určitého množstva vlhkosti z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu. Tento jav umožňuje špeciálna membránová fólia vo výmenníku, ktorá úplne oddeľuje privádzaný vzduch od odvádzaného, ale pritom nebráni prestupu vlhkosti medzi oboma tokmi vzduchu. Výsledkom je príjemnejšie vnútorné prostredie, v ktorom je relatívna vlhkosť priemerne o 3 až 5 % vyššia než pri použití konvenčného výmenníku tepla.

   Katalógový list na stiahnutie                                                              Certifikát Passive House Institute Renovent Sky 150(PLUS)
  Certifikát Passive House Renovent Sky 200(PLUS)    Certifikát Passive House Renovent Sky 300(PLUS)
  Vyhlásenie o zhode Renovent Sky 150(PLUS)   Vyhlásenie o zhode Renovent Sky 200(PLUS)
  Vyhlásenie o zhode Renovent Sky 300(PLUS)      Technické údaje BRINK Renovent Sky 150                
    Technické údaje BRINK Renovent Sky 200      Technické údaje BRINK Renovent Sky 300