Rekuperačná jednotka Renovent Excellent (PLUS)

 


Účinné vetranie prispieva ku komfortnému bývaniu a k zdraviu celej rodinyrenovent_excellent_rekuperácia_vzduchotechnika
Užívatelia kladú čoraz vyššie nároky na kvalitnú ventiláciu vo všetkých ročných obdobiach. Normy  na energetickú účinnosť a hluk inštalácie sú stále prísnejšie. Brink Climate Systems reaguje zavedením série Renovent Excellent. Tieto rekuperačné vetracie zariadenia spĺňajú nielen súčasné normy ale i normy, ktoré vojdú do platnosti v budúcnosti.

Rozšírená rada Renovent 
Produktová rada Renovent Excellent 400  bola rozšírená o modely Renovent Excellent 300, Renovent Excellent 450 a Renovent Excellent 180 s výkonovými prevedeniami 400 m3/h, 300 m3/h, 450 m3/h a 180 m3/h pri tlaku 150 Pa.  Zariadenia sa dodávajú v ľavej i v pravej verzii, s rôznymi možnosťami napojenia potrubia v hornej a spodnej časti zariadenia. Popri kompletnej štandardnej verzii sa Renovent Excellent dodáva i vo verzii PLUS. Táto verzia má rozšírené možnosti pripojenia, napríklad pre čidlá CO2, pre zemný výmenník tepla. Obsahuje analógové vstupy 0-10V.

Extrémne tichá 
Špeciálna vlastnosť najnovších vetracích jednotiek je ich veľmi tichý chod. Brink Climate Systems dokázala znížiť hladinu hluku rady Renovent Excellent použitím ventilátorov low-rpm a dosiahnuť tak nízky vnútorný odpor. Väčší priemer pripojení vzduchovodov taktiež prispelo k zníženiu prietoku vzduchu potrubím, a tým k zníženiu hlučnosti.

Nižšia spotreba energie 
Ďalšou výhodou zníženia hluku je, že sa podarilo prispieť k j zníženiu aditívnej spotrebe energie. Zavedením produktovej rady Renovent sa spoločnosti Brink Climate Systems podarilo uviesť na trh zariadenia, ktoré už teraz spĺňajú budúce európske normy na príkon 900 J / m3. Pomocná spotreba energie bola znížená približne o 40%.

Produtová rada Renovent Excellent

     Renovent Excellent 450   Renovent Excellent 400  Renovent Excellent 300 RE180 Renovent Excellent 180
  Vzduchový výkon   450 m3/h   400 m3/h   300 m3/h  180 m3/h
  Účinnosť    95%    
 Ventilátory  Nízkootáčkové EC  Nízkootáčkové EC  Nízkootáčkové EC   EC
  Príkon (pri 70% vzduch. výkonu)  104W pri 300 m3/h (125 Pa)  64W pri 210 m3/h (50 Pa)  40W pri 210 m3/h (50 Pa  46W pri 125 m3/h (50 Pa)
  Spotreba podľa PHI  –  0,29 Wh/m3  0,26 Wh/m3  –
 Pripojenie vlhkostného čidla  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO
 Programovateľné vstupy  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO
 Ovládanie zemného kolektora  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO
  Pripojenie senzorov CO2  ÁNO  ÁNO  ÁNO  ÁNO
 Entalpický výmenník  ÁNO (možnosť doplnenia)  ÁNO (možnosť doplnenia)  ÁNO (možnosť doplnenia)  NIE
Energetický štítok (ErP)    Brink Renovent 400 erp ekodizajn  Brink Renovent 300 erp ekodizajn  Brink Renovent 180 erp ekodizajn

Centrála Renovent Excellent má štandardne vo výbave bypass a predohrev. Bypass klapka prispieva k vyššiemu pohodliu v letnom období a je riadená automaticky na základe merania vnútornej a vonkajšej teploty. Inteligentná protimrazová ochrana je zárukou vysokej účinnosti, a to aj pri veľmi nízkych teplotách. Toto energeticky úsporné riešenie prispieva k ďalšiemu šetreniu až do € 60 ročne. Renovent Excellent je dodávaná s dvoma filtrami, ktoré možno ľahko vymeniť. Na vstupe a výstupe z jednotky je štandardne umiestnený prachový filter, ktorý odstraňuje až 95% prachu zo vzduchu. Na výstupe z jednotky do miestností môže byť umiestnený jemný peľový filter F7. Zariadenia rady Renovent Excellent sú k dispozícii v dvoch verziách (pravá a ľavá) so 4 hornými pripojeniami. Renovent Excellent 300 je k dispozícii aj s 2 hornými a 2 dolnými pripojeniami. Okrem štandardnej verzie, Renovent Excellent sa vyrába vo verzii PLUS. Tieto modely majú možnosť pripojenia čidiel CO2 alebo riadenie zemného výmenníka. Čidlá COzaistia automatické intenzívne vetranie priestorov.

Konštantná regulácia prietoku vzduchu CONSTANT FLOW zaručuje rovnotlaké vetranie, nezávisle na odpore vzduchovodov alebo miere znečistenia filtrov. Táto regulácia zjednodušuje nastavenie jednotky, a zjednodušuje tak inštaláciu. Miera znečistenia filtrov už nemá vplyv na množstvo privádzaného sviežeho vonkajšieho vzduchu. Konštantná regulácia prietoku vzduchu zabezpečuje rovnotlaké vetranie s účinnosťou rekuperácie tepla až 95%. Je zárukou vyváženej teploty v interiéri a zároveň napomáha k zníženiu spotreby energie.

Riadenie podľa potrieb
Jednotka Renovent Excellent môže byť riadená manuálnym 4-polohovým spínačom alebo programovateľným ovládačom Air Control. Cez ovládanie systému v čase, čidlom relatívnej vlhkosti a/alebo 2-zónovej regulácie so senzormi COje možné regulovať vetranie automaticky a dosiahnuť tak ešte lepšie hodnoty energetickej účinnosti.

Entalpický výmenník tepla
K jednotke Renovent Excellent 450, 400 a 300 je možné na objednávku dodať entalpický výmenník tepla. Výhodou tohto typu výmenníku je rekuperácia určitého množstva vlhkosti z odvádzaného vzduchu do privádzaného vzduchu. Tento jav umožňuje špeciálna membránová fólia vo výmenníku, ktorá úplne oddeľuje privádzaný vzduch od odvádzaného, ale pritom nebráni prestupu vlhkosti medzi oboma tokmi vzduchu. Výsledkom je príjemnejšie vnútorné prostredie, v ktorom je relatívna vlhkosť priemerne o 3 až 5 % vyššia než pri použití konvenčného výmenníku tepla.

Presne regulovateľný a stabilný vzduchotechnický rozvod
Air Excellent je kompletný a modulárny distribučný systém, pozostávajúci z tepelne a hlukovo izolovaných rozvodných potrubí, rozdeľovačov a ďalších komponentov, ktoré spolu vytvárajú jeden funkčný a premyslený celok. Nízka výška rozvodných potrubí (50 až 75mm) umožňuje inštaláciu do podlách a stropných podhľadov. Pripojovacie potrubia a rozdeľovacie boxy sú rozoberateľné, umožňujú revíziu a čistenie. Vetrací systém Brink je zárukou dlhodobej hygieny, je ľahko udržiavateľný a jeho životnosť je porovnateľná so životnosťou stavby.

    Katalógový list na stiahnutie                                                          Declaration of CO -Renovent Excellent 300/400     
    Deklaracion of confimity-Renovent Excellent 450      Energetický štítok Renovent Excellent 300
    Energetický štítok Renovent Excellent 400                    Energetický štítok Renovent Excellent 450
   Certifikate PHI – Renovent Excellent 300 plus_            Certifikate PHI – Renovent Excellent 400 (Plus)
    Technické údaje Renovent Excellent