Tepelné čerpadlá


Klimatizácia (kúrenie / chladenie) a technológia tepelné čerpadlo

smartsun_tepelne_cerpadla_01

Najnovšia technológia umožňuje pracovný režim tepelných čerpadiel pri vonkajšej teplote -20°C

Vykurovanie tepelným čerpadlom je pomerne mladou technológiou, avšak v širokom merítku testovanou a spoľahlivou. Stala sa alternatívou vykurovania plynovým kotlom, a to nielen pre svoj rešpekt k životnému prostrediu, ale hlavne pre nižšie prevádzkové náklady.

Nezanedbateľným aspektom je politická kríza medzi EÚ a Ruskom a s tým súvisiaca otázka dodávky zemného plynu v budúcnosti, ktorý určite nebude lacný ako pred 20 rokmi. Možnosť používať elektrickú energiu namiesto plynu, napríklad i v kombinácii s vlastnou fotovoltaickou elektrárňou sa stáva riešením vo vysokej miere nezávislým na raste cien energií.

Tepelné čerpadlo má svoje uplatnenie nielen v zimnom období, ale aj v lete. Na Slovensku vďaka zmenám podnebia začína byť chladenie v lete takmer dôležité ako vykurovanie v zime.

Ďalšou výhodou tepelného čerpadla je príprava teplej úžitkovej vody a to s veľmi nízkymi nákladmi. Systém sa jednoducho doplní o zásobník vody, ktorý je možno skombinovať so solárnymi panelmi a dosiahnuť tak ešte väčšie úspory.

V porovnaní so zariadeniami na priamy ohrev vody elektrickou energiou je ohrev vody tepelným čerpadlom niekoľkonásobne výhodnejší. Tepelné čerpadlo znásobuje odobratú energiu až štvornásobne.

smartsun_tepelne_cerpadla_schema

Tepelné čerpadlo a jeho výhody

  1. Energetická úspora vďaka využitiu nízkopotenciálového tepla z prostredia
  2. Zníženie emisií CO2
  3. Žiadne emisie zo spaľovania paliva
  4. Tepelné čerpadlo je zariadenie na elektrickú energiu, ktorá sa v budúcnosti bude získavať vo vysokej miere z obnoviteľných zdrojov
  5. Spoľahlivá prevádzka a nízke nároky na údržbu
  6. Vyššia hodnota nehnuteľnosti vďaka zvýšeniu energetickej klasifikácie