Úzko spolupracujeme s projektantmi, so stavebnými a realizačnými firmami. Našim partnerom poskytujeme technické poradenstvo a organizujeme odborné školenia. 

Sme presvedčení, že prosperujúcu spoločnosť tvoria šikovní ľudia.

A práve to je dôvodom, prečo spolupracujeme s partnermi, ktorí majú chuť neustáleho zlepšovania sa, pozerajú ďaleko do budúcnosti a vidia zdravšiu planétu, ktorú odovzdáme našim deťom. Naším prianím je zabezpečiť zdravý domov a zároveň úsporu energií.

Naša vízia – dokonalé vnútorné prostredie dostupné každému