Novinky

Novembrové kolá projektu Zelená domácnostiam

14 Novembre 2016

Slovenská inovačná a energetická agentúra uverejnila termíny ďalších dvoch kôl projektu Zelená domácnostiam. K dispozícii budú poukážky v hodnote 6,5 milióna €.

Štvrté kolo sa uskutoční v pondelok 21. 11. 2016. Od 12.00 hod. bude možné požiadať o poukážky len na fotovoltaické panely, ktoré platia pre celé Slovensko (pre mimobratislavské kraje je vyčlenených 2mil. € a pre BSK 500-tisíc €).

Piate kolo projektu bude upriamené na podporu inštalácií zariadení na výrobu tepla. Vyhlásené bude v utorok 29. 11. 2016 o 12.00 hod. s plánovaným rozpočtom 4 mil. €. Piate kolo dotácií platí len pre len pre mimobratislavské regióny.

 Počas doterajších 3 kôl bolo vydaných 6 493 poukážok v celkovej hodnote 14,24 mil. €.