Ventus je nová generácia izolovaných strešných výustiek špeciálne vyvinutých pre vetracie systémy s  rekuperáciou tepla pre obytné a menšie komerčné budovy. Vyrábajú sa v štyroch prevedeniach pre rôzne aplikácie pre šikmé alebo ploché strechy. Vysoký prietok pri minimálnych tlakových stratách prispieva k vyššej účinnosti vetrania a k nižšej spotrebe energie, čím sa šetria náklady na prevádzku vetracieho systému.

Napojenia DN150/160 – DN180/200mm

VENTUS  výustka pre plochú strechu vám umožní zbaviť sa znehodnoteného vzduchu alebo priviesť čerstvý vzduch do interiéru jednoducho a štýlovo.

DN150/160 – DN180/200 mm

VENTUS sa prispôsobí každej streche. Vysoký prietok vzduchu zabezpečí tiché a účinné vetranie. Vhodné pre sklon striech 15 ° – 55 °.